Bijol

Proizvodnja

Da nakladalna naprava deluje maksimalno usklajeno z vozilom in daje maksimalne rezultate ter zagotavlja varno delo, je potrebno napravo in vozilo uskladiti. To izdela naša tehnična služba s posebnim računalniškim programom proizvajalca PALFINGER. V program vpišejo želje stranke - odvisno od namembnosti uporabe, kar se prenese na želeno vozilo. Z računalniškim programom se natančno izračunajo osne obremenitve vozila, stabilnost vozila ter trdnostni izračun nadgradnje. S takšnim pristopom se zagotovi natančna usklajenost in le s takšnim predhodnim načinom se izločijo napake, ki bi se lahko pokazale šele po končani montaži naprave (te pa je zelo težko popraviti), torej je zelo pomembno, da se pred nakupom izdela dobro usklajen projekt, ki je garant za pravilno izbiro!
  • Bijol Proizvodnja
  • Bijol Proizvodnja
Montažo nakladalne naprave izvedemo na našem sedežu podjetja v Vuzenici. Po končani montaži se izvedejo vsi potrebni testi funkcij dvigala, kakor tudi test iz varstva pri delu.

Vozilo se pripravi in uredi za potrebe homologacijskega postopka, katerega lahko prav tako opravimo na sedežu podjetja. Organiziramo tudi šolanja za upravljavce dvigal v sodelovanju s pooblaščeno organizacijo.

Pri sami montaži nadgradnje oziroma naprave je zelo pomembno, da se upoštevajo vsa navodila proizvajalca dvigala oziroma nakladalne naprave, kakor tudi proizvajalca vozila. Tudi za vgradnjo uporabljeni materiali morajo biti ustrezni zahtevam.

V podjetju Bijol imamo za opravljanje teh dejavnosti strokovno usposobljen kader, kakor tudi delovne izkušnje s številnih naprav, ki so že bila montirana v našem podjetju in se tudi uspešno uporabljajo po vsej Sloveniji.