Bijol

PREDAJA VOZILA MB Z UČINKOVITO KOMBINACIJO NAPRAV PALFINGER IN BIJOL

Marca smo predali nadgradnjo na vozilo MB, ki nam je bila nov izziv. Vozilo je nadgrajeno s Palfingerjevim kontejnerski nakladalnikom PHT20SLD5 in dvigalom M110Z96 v kombinaciji z Bijolovim praznilcem kontejnerja in polipnim grabilcem PG300. Praznilec kontejnerja je zasnovan tako, da za odpiranje koristi vrtenje osi rotatorja. Posebnost vozila pa je digitalna tehtnica, nameščena med roko dvigala in rotatorjem, ki omogoča tehtanje z dvema hitromenjalnima napravama, polipom in napravo za praznjenje zvončastih kontejnerjev.

Stranki se zahvaljujemo za sodelovanje.