Bijol

Lažja dvigala

Lažja dvigala PALFINGER so primerna za vgradnjo na lažja dostavna vozila. Njihova pomoč je dragocena pri dostavi in montaži materiala na samo delovno mesto. Z uporabo dvigala se odpravijo potrebe po dodatnih delavcih ali strojih (viličarjih) za dvig bremen, delo pa je opravljeno hitreje in bolj varno. Dvigala so lahko s pogonom preko elektro-hidravličnega agregata ali pa imajo pogon črpalke preko odgona menjalnika vozila.