IMPLEMENTACIJA POSLOVNOPROCESNIH IZBOLJŠAV V PODJETJU BIJOL - OPTI BIJOL

EN

Implementacija poslovnoprocesnih izboljšav v podjetju BIJOL - Opti BIJOL

Podjetje BIJOL se je v začetku letošnjega leta uspešno prijavilo na Javni razpis za spodbujanje procesnih izboljšav podjetij v letu 2016 in 2017 »Procesni vavčer 2016/2017« javne agencije SPIRIT z naslednjo operacijo:

Naziv operacije:
Implementacija poslovnoprocesnih izboljšav v podjetju BIJOL (krajši naziv: Opti BIJOL)

BIJOL v okviru predmetne operacije predvideva svetovanje na povezanih področjih informatizacije (nadgrajenega informacijskega sistema), financ, računovodstva ter posledične izboljšave procesov in boljše upravljanje razvoja (razvojnih projektov, opreme ipd.). Svetovanje bo vezano predvsem na identifikacijo obstoječega stanja, optimizacijo stroškov in identifikacijo najbolj optimalnih in najugodnejših virov za investicije in razvojne projekte BIJOL-a. Prav tako bo operacija omogočila premostitev načina delovanja/poslovanja od ad hoc rešitev do iskanja in poglabljanja zaupanja s partnerji, finančnimi institucijami in vključevanje trajnostnih (trajnih) rešitev.

Namen operacije je optimizacija poslovnih procesov podjetja. Cilji operacije so vezani na uskladitev in integracijo finančnega in računovodskega vidika v navezavi s tehnološkimi procesi in razvojem. Operacija se tako hkrati usmerja tudi na krepitev specialnih znanj predvsem vodstvenih delavcev (kot eden od pogojev za bolj smotrno izkoriščanje resursov, novih idej in za večjo konkurenčnost podjetja).

S svetovanjem v smislu izboljševanja informacijske rešitve, ki bo integrirala do sedaj ne dovolj integrirane informacijske rešitve, se predvideva odprava različnih pomanjkljivosti/ovir za obvladovanje multiprojektnega okolja. Izraba možnosti informacijskega sistema bo omogočila tudi boljše finančne, tehnološke in organizacijske odločitve. Konkurenčnost podjetja se bo s pomočjo operacije predvidoma izboljšala tudi z obvladovanjem tveganj in kakovosti, kjer je ponovno relevantno spremljanje (evidenca) odstopanj, posledičnih ukrepov in analiz posledic le-teh, kar dolgoročno omogoča vzpostavitev obsežne zbirke podatkov in znanj.

Operacija predvideva izboljšanje naslednjih poslovnih funkcij (skozi katere se bo povečala konkurenčnost podjetja):
  • poslovodenje,
  • upravljanje,
  • nadzor,
  • splošne funkcije,
  • razvoja (razvojne funkcije),
  • nabave,
  • proizvodnje in tehnologije ter
  • marketinga in prodaje.


Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (www.eu-skladi.si).

Bijol d.o.o. Livarska cesta 17a
SI-2367 Vuzenica

T: +386 (0)2 87 90 156
F: +386 (0)2 87 90 158
E: info@bijol.si

DDV ID: SI24009008
Matična št.: 1338269000

Splošni pogoji poslovanja


Kje se nahajamo!


DELOVNI ČAS
ponedeljek
7.15 - 16.00
torek
7.15 - 16.00
sreda
7.15 - 16.00
četrtek
7.15 - 16.00
petek
7.15 - 14.30

malica

12.00 -13.00

Vse pravice pridržane © 2015 Bijol d.o.o.

intro/